Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 30 2015

pokraka
20:01

March 25 2015

pokraka
22:06
8960 d1e0 500
pokraka
22:05
pokraka
21:55
0533 ad75 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapoppyseed poppyseed
pokraka
10:10
Reposted fromdauser dauser viatwice twice
09:57
Reposted fromerial erial viatwice twice

March 22 2015

pokraka
19:08
Kiedyś z jakiegoś powodu chciałem pocieszyć Julię w opuszczeniu. Powiedziałem jej: - Wszyscy jesteśmy dla siebie tylko etapami.
[...]
Moje zdanie nie mówi, że etapy są etapami samotności. Za moim czai się przypuszczenie: przynajmniej na danym etapie nie byliśmy sami!
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 viaseverine severine
pokraka
19:06
0799 2beb 500
Reposted fromfelicka felicka viaseverine severine
pokraka
19:06
1416 152f 500
Reposted fromrol rol viaseverine severine
pokraka
19:06
9496 d240 500
| Ostatni dzień lata
Reposted fromseverine severine

March 20 2015

22:38
9449 c9b3
Reposted fromkattrina kattrina vianorwegianwood norwegianwood
22:36
1528 8fe0 500

Emily Bador (source unknown)

Reposted fromerial erial vianorwegianwood norwegianwood
18:30
7577 2e76 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viaseverine severine
pokraka
18:16
6054 3bef
Reposted fromseverine severine

March 18 2015

pokraka
20:25
8968 9653
Reposted fromUbivec75 Ubivec75 viakoloryzacja koloryzacja
pokraka
20:23
6665 fc4c
Ask Me Anything(2014)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viakoloryzacja koloryzacja

March 17 2015

pokraka
17:17
5691 32c7
Reposted fromweeping weeping viaseverine severine
pokraka
17:16
3580 a495 500
Reposted fromhermina hermina viaseverine severine
pokraka
17:06
Ulica Konwaliowa w Toruniu. Kilkuletni chłopiec na trójkołowym rowerku, na widok kota:
- Tato zagadajmy.
- Yyy... Ale co?
- No kota. Zagadajmy.
- Kota? Ucieknie ci.
- Nie ucieknie, siedzi, zobacz. Czeka, aż podejdziemy.
- No dobrze, to zagadaj, jeśli chcesz.
- (na całe gardło) Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
— Kieszenie jak ocean
Reposted fromseverine severine viabawelniana bawelniana

March 12 2015

pokraka
22:05
6526 b6c7
Wroclaw, Poland
Reposted fromretaliate retaliate viaseverine severine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl