Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2015

pokraka
18:51
pokraka
18:45
0382 afac 500
Reposted fromrenirene renirene viapoppyseed poppyseed
Sponsored post
feedback2020-admin
04:05

June 18 2015

pokraka
07:45
9964 81fe 500
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaseverine severine

June 11 2015

10:11
8533 be71 500

Ingmar Bergman, Summer Interlude (Sommarlek, 1951)

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaseverine severine
pokraka
09:55
9964 81fe 500
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaseverine severine

May 31 2015

pokraka
10:06
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viaseverine severine
pokraka
09:48

May 25 2015

10:29
7756 41f2

ilianagabriela:

I can’t stop watching this. Its incredible how everybody else in the car ducks down after President Kennedy is shot, except Jackie. She puts her arm around him and doesn’t even think to lower herself. 

Love

May 23 2015

pokraka
21:00
5750 79a8 500
Reposted fromhairstyles hairstyles viasentymenty sentymenty
20:36

May 13 2015

pokraka
07:55

Jeśli chcesz uniknąć krytyki, nic nie mów, nic nie rób, bądź nikim.

— Arystoteles
Reposted fromseverine severine
pokraka
07:55
5929 deb6 500
Bergman
Reposted fromseverine severine

May 06 2015

pokraka
10:40
6136 ae14
Getting used to gravity again
Reposted fromfub fub viaseverine severine

April 30 2015

07:09
5922 dc99 500
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaseverine severine

April 27 2015

20:40
9172 8484 500
Reposted fromsooju sooju viamorazmora morazmora
20:38

April 20 2015

21:40
pokraka
21:39
Bo ładność to naprawdę stan duszy. Ładne są nie te dziewczyny, które malują sobie usta czerwoną szminką, ale te, które chcą przytulać innych, gdy źle się czują, te które z nieśmiałością mówią o tym, czego się boją i, że czegoś nie rozumieją. Te, które potrafią powiedzieć, że sobie nie radzą(...). Ładne są te, które chcą mówić prawdę.
— Małgorzata Halber
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec viaseverine severine

April 12 2015

22:43
7734 917a 500

ingelnook:

untitled by majaln on Flickr.

Reposted fromtwice twice viarogerthat rogerthat

April 09 2015

09:21
7598 bafa 500

Ireland

Reposted fromtwice twice viaseverine severine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...